به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

گريدهای نفوذی

کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی می باشد .برای مناطق با آب و هوای گرم تر ، از قیر سفت تر (درجه نفوذ کمتر) و برای مناطق با آب و هوای سرد تر، از قیر های شل تر( درجه نفوذ بیشتر) استفاده می شود. شركت نفت پاسارگاد با دارا بودن 6 كارخانه در 6 پالايشگاه تهران ، تبريز ، اراك ، شيراز ، بندرعباس و آبادان قادر به تولید كليه گريدهای قيرهای راهسازی مطابق با استانداردهای ملی و بين المللی می باشد.

ایشروش آزمایش30-4040-5060-7085-100100-120
دانسيتهASTM D-706/1-01/106/1-01/106/1-01/15 0/1-104/1-01/1
در نفوذ mm/10، 25C درجهASTM D-530-4040-5060-7085-100100-120
نقطه نرمي ºCASTM D-3655-6352-6049-5645-5242-49
كشش پذيري در25ºC cmASTM D-113Min 100Min 100Min 100Min 100Min 100
نقطه اشتعالºCASTM D-92Min250Min250Min250Min250Min250
حلاليت در دي سولفيد%wt.ASTM D-45/995/995/995/995/99
تست لكهAASHTO T 102منفیمنفیمنفیمنفیمنفی
افت وزني بر اثر حرارت%wt.ASTM D-6Max 2 /0Max 2 /0Max 2 /0Max 2 /0Max 2 /0
اثر افت نفوذ بر حرارت، %ASTM D-6-D-520 MaxMax20Max20Max20Max20