به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

کارخانه اراک

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

کارخانه اراک :

:تلفن دفتر مدیریت

08632213720 ، 08632213669 ، 08632235767

نشانی: اراک، پالایشگاه شازند اراک، واحد قیرسازی، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد
فکس:08613679530
مدیر کارخانه:علیرضا فراهانی
تعداد پرسنل81 نفر

محصولات شرکت:

محصولات کارخانه:قیرهای 70/60 و 100/85
ظرفیت تولید:11000 بشکه در روز

توانمندی های فنی:

برخورداری از نیروهای توانمند و متخصص به طوری که اکثر پروژه های توسعه کارخانه توسط پرسنل موجود اجرا شده اند.