به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

پایانه شهید رجائی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

پایانه شهید رجائی

معرفی پایانه شهید رجائی
 
 خط ویژه:07614514240
 نشانی : بندرعباس پایانه شهید رجایی درب خلیج فاس مخازن نفتی، زون نفتی 2، شرکت نفت پاسارگاد
 فکس:07614514219
 پست الکترونیک:hormozexport@pasargadoil.com
ظرفیت مخازن

دارای 4مخزن با ظرفيت اسمی 2500 متر مکعب جهت ذخيره سازی قير و يك مخزن با ظرفيت اسمی 2500 مترمكعب جهت ذخيره سازی آب آتشنشانی می باشد.

توانمندی های فنی

از جمله توانمندی های این پایانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تانكرها محصولات خود رادر پاتيل 55 تني مستقر در پايانه تخليه مينمايند لازم به ذكر است كه پاتيل موجود در پايانه توانايي تخليه همزمان 6 تانكر در مخازن را دارد.