به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

پیام مدیرعامل:

صنعت قیر و فرآورده‌های آن به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی کشور، هنگامی که با سرمایه انسانیِ متخصص، مجرب، خلاق با رویکرد فناورانه و تحول دیجیتال همراه شود زمینه ساز تحول و پویایی در عرصه تولید و تجارت خواهد بود.

ما در شرکت هرمز پاسارگاد با پایبندی به اسناد راهبردی و ارزش‌های بنیادین و با ارائه راهکارهای هوشمندانه در زمینه تامین و تجارت محصولات و خدمات ارزش آفرین خود به مشتریان داخلی و صادراتی با رعایت الزامات زیست محیطی و استانداردهای بین‌المللی در راستای ایجاد خدمات ارزش آفرین به ذینفعان و به ویژه مشتریان داخلی و صادراتی هستیم.

امیدواریم با هم‌آفرینی و همسویی تیم مجرب تجارت داخلی و بین‌الملل و با قدم گذاشتن در مسیر تعالی هرمز و با سرلوحه قرار دادن شعار “اهداف متعالی، تلاش مستمر و توسعه پایدار” به یک شرکت ترازمند تجاری در زنجیره تامین این صنعت در سطح منطقه و جهانی در حوزه قیر و فرآورده‌های قیری تبدیل شده و سطح رضایتمندی کارکنان، مشتریان داخلی و صادراتی را با ارائه محصولات و خدمات ارزش آفرین ارتقا نموده و جایگاه برند هرمز پاسارگاد را در سطح منطقه و دنیا تقویت و تثبیت نمائیم.

محمد آقایی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره