به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

چشم انداز:

کسب جایگاه برتر و ترازمند در بین شرکت‌های موفق تجاری در منطقه و دنیا در عرصه تامین و تجارت قیر و فرآورده‌های قیری

ماموریت:

یکی از شرکت‌های پیشرو و متعالی در تامین و تجارت صنعت قیر و فرآورده‌های قیری با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و مجرب و با ارائه راهکارهای هوشمندانه مبتنی بر رویکرد فناورانه و تحول دیجیتال در راستای ارزش آفرینی برای ذینفعان به ویژه مشتریان داخلی و خارجی

اهداف راهبردی:

  • تبدیل شدن به قویترین شرکت صادرات و واردات ارزش آفرین قیر و فرآورده‌های قیری در زنجیره تامین
  • تامین و فروش قیر و فرآورده‌های قیری با کیفیت و قیمت مناسب به مشتریان داخلی و خارجی
  • توسعه و گسترش بازارهای داخلی و صادراتی مورد هدف در منطقه و دنیا
  • افزایش سهم بازار و سهم مشتری از طریق ارائه محصولات متنوع، ارزش آفرین و به روز قیر و مشتقات قیری برای مشتریان داخلی و خارجی
  • توانمندسازی و توسعه نیروی انسانی متخصص، مجرب و هوشمندسازی راهکارهای تجاری شرکت با رویکرد تحول دیجیتال
  • تقویت و توسعه جایگاه و ارزش برند نفت هرمز در بازارهای داخلی و خارجی