به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

اطلاعیه 3، واردات در مقابل صادرات

اطلاعیه 3، واردات در مقابل صادرات

شرکت فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد، به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی خود، آمادگی دارد تا با استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، در چارچوب دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی، نسبت به واردات کالای مجاز مورد نیاز متقاضیان داخلی اقدام نماید. اشخاص حقیقی یا حقوقی که تمایل به انجام این کار دارند، پیشنهاد خود را تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1402/06/07 به ایمیل شرکت به آدرس الکترونیک زیر ارسال نمایند. PasargadExportbitumen@pasargadoil.com

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.